• May 28 Mon 2018 23:19
  • 置頂 萌~

604e48d0gy1fqtomlvgldg20au05anf0.gif

可愛的小鹿犬啵啵樂   高智商視頻
(全集)  

Angela20102 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

為人父母者不知醫  , 謂之不慈 ;  為人子女者不知醫 , 謂之不孝 

site:hantang.com  命門火 https://www.google.com.tw/search?q=site%3Ahantang.com++%E5%91%BD%E9%96%80%E7%81%AB&btnG=%E6%90%9C%E5%B0%8B&hl=zh-TW&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&biw=1003&bih=545&prmd=ivns&ei=Pr1iTojKEfD4mAWAkcHbCQ&sa=N&aq

文章標籤

Angela20102 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

現在臨床研究報告,幽門桿菌被消滅,腸胃潰瘍減少了食道癌卻驟增,才發現幽門桿菌對於保護食道有重要的功用,

2015.

Angela20102 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 http://andylee.pro/wp/                  

當張仲景遇上史丹佛   一個矽谷高科技人走上經典中醫的部落格  

Angela20102 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

表情圖示表情圖示表情圖示表情圖示表情圖示表情圖示表情圖示

貓H.jpg

Angela20102 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  1. 樹A.jpg
  1.  
  2. 徐文兵醫師解讀《〈黄帝内经〉的智慧》    (1-6集)
  3. https://v.youku.com/v_show/id_XMjc3ODA0MTg0.html...
  4. 上古之人,其知道者,法於陰陽,和於術數,食飲有節,起居有常,不妄作勞,故能形與神俱,而盡其天年,度百歲乃去.
  5.  
  6.  
  7.  

Angela20102 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Angela20102 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

                                

黃煌醫師最常用16首方http://www.360doc.com/.../0520/17/53203212_755482283.shtml

Angela20102 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

劉渡舟-傷寒論十四講 第七講 試論苓桂劑的加減證治 @ 中研院 - 中醫研究院 Chinese Medicine Research Institute :: 痞客邦 :: 

Angela20102 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 
表情圖示表情圖示表情圖示表情圖示表情圖示表情圖示表情圖示

Angela20102 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()